Ungheni Jud. Argeş +40 248 674 003 secretariat@scoala-ungheni.ro Luni-Vineri 08 - 16

REGULAMENT INTERN AN ŞCOLAR 2022 – 2023

Se adopta prezentul Regulament intern care intra in vigoare incepand cu anul şcolar 2022- 2023.

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE (extras)


Art. 1. Prezentul Regulament de ordine interioară stabileste normele de organizare a muncii si disciplina muncii în cadrul Scolii Gimnaziale ,,Tudor Cornel”Ungheni, în conformitate cu Constitutia României,cu Legea Educatiei Nationale, cu Statutul personalului didactic,cu actele normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si de alte ministere.
Art. 2. Regulile de disciplină stabilite prin regulamentul de fată se aplică tuturor persoanelor încadrate in munca la Scoala Gimnaziala ,,Tudor Cornel” Ungheni indiferent de natura contractului de munca,de locul de munca, de atributiile pe care le indeplinesc precum si tuturor elevilor scolii.

Art. 3. Toate persoanele încadrate în muncă la această unitate, precum si elevii sunt obligati să cunoască dispozitiile regulamentului de fata.
Art. 4. Acest regulament urmăreste să asigure dezvoltarea liberă a personalitătii elevului, să întărească respectul fata de drepturile si indatoririle acestuia in conditiile societatii democratice.
Art. 5. În incinta scolii sunt interzise crearea si functionarea oricăror formatiuni politice, desfăsurarea activitătilor de organizare si propaganda politică sau a celor de prozelitism religios,
orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Document Nr.708 din 05.09.2022 - descarca documentul PDF complet - pdfROI-2022-2023.pdf